Over de Box

16. Vrede en rechtsinstituten

Naar rechtvaardige, vreedzame en solidaire samenlevingen

Hoe meer de rechtsorde in een samenleving geweld wordt aangedaan, des te minder komen duurzame ontwikkelingen tot hun recht. Corruptie kost veel geld. Financiële middelen die ontwikkelingslanden dus niet kunnen gebruiken om het levensonderhoud van mensen in armoede te verbeteren.

In een onstabiele maatschappij die te kampen heeft met corruptie of gewelddadige conflicten, blijft het percentage kinderen dat de basisschool niet afmaakt ver achter.

Daarom moet er alles aan worden gedaan om vreedzame, solidaire samenlevingen te bevorderen, waar mensen toegang hebben tot het justitiële apparaat en andere verantwoordelijke instellingen, en op hen kunnen vertrouwen.

Bijdragen Field in a box™

  • Versterking van mensen in achterstandsgebieden zodat ze hun eigen capaciteiten kunnen aanwenden om problemen op te lossen;
  • Platform voor overdracht van informatie en kennis;
  • Bewustwording, maatschappelijk inzicht stimuleren;
  • Sociale groei: het vermogen tot organisatie en krachtenbundeling om een gezamenlijke stem te laten horen bij politiek, beleidsbepalers en rechtshandhavers.