Over de Box

6. Schoon water en sanitatie

Schoon water en sanitatie

Voor iedereen moet schoon water beschikbaar zijn. Ook is er voldoende water op aarde om dit te bereiken. Maar door tekortschietend economisch beleid of een ontoereikende infrastructuur sterven elk jaar miljoenen mensen, met name (jonge) kinderen, aan ziektes die het gevolg zijn van een gebrek aan schoon water en adequate sanitaire voorzieningen.

Waterschaarste, slechte waterkwaliteit en gebrekkige sanitatie hebben ook een negatieve invloed op de voedselveiligheid, het levensonderhoud en de opleidingsmogelijkheden in arme gebieden.

Bijdragen Field in a box™

  • Waterbeheer door de lokale bevolking met het ecologische waterbeheersysteem GreenSource™ en het waterbesparende tappunt van Join the Pipe™;
  • Schoon drinkwater en water voor sanitatie;
  • Voldoende capaciteit aan schoon water voor een gemiddelde lokale gemeenschap in Afrika;
  • Platform voor voorlichting over hygiëne, sanitatie en dergelijke.