Over de Box

7. Betaalbare en duurzame energie

Toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame energie

Energie is de spil in bijna alle grote uitdagingen waar we in de huidige wereld voor staan. Toegang tot energie is essentieel, of het nu gaat om werkgelegenheid, veiligheid, klimaatverandering, voedselproductie of leefbaarheid.

Duurzame energie geeft ons de kans om levens, gemeenschappen, economieën en het milieu te veranderen. Ziedaar de inzet van onder meer het VN-initiatief Sustainable Energy for All. Zo wordt efficiënter met energie omgegaan en meer gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen.

Bijdragen Field in a box™

  • Duurzame energie-opwekking met zonnepanelen;
  • Verlichtingssysteem met energiezuinige LED-lampen;
  • Restopbrengst aan energie te gebruiken voor opladen computers, telefoons en dergelijke.