Over de Box

13. Klimaat-actie

Bestrijding van klimaatverandering

Klimaatverandering treft elk land op elk continent. Veranderende weerpatronen, een stijgende zeespiegel, extremere weersomstandigheden, heftiger stormen. Mensen, gemeenschappen, economieën worden hier allemaal door getroffen en dat zal zo blijven als er niets wordt veranderd.

De uitstoot van broeikasgassen is de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. De armste en meest kwetsbare mensen worden het hardst getroffen. Tegelijkertijd zijn er betaalbare, schaalbare oplossingen om landen te helpen de stap te zetten naar een schonere, veerkrachtiger economie. Daarvoor is internationale samenwerking en coördinatie vereist.

Bijdragen Field in a box™

  • Gericht op sociaal en economisch rendement én op milieu en leefomgeving;
  • Gereduceerde logistieke stromen, reductie CO2-uitstoot;
  • Zonne-energie als duurzame elektriciteitsbron;
  • Energiezuinige LED-verlichting (90% minder energieverbruik dan halogeenlampen);
  • Hergebruik lokale grondstoffen, end-of-life kunststoffen en rubber;
  • Hergebruik van (afval- of rivier)water;
  • Recyclebare componenten;
  • Optimale levenscyclus tegen gunstige kosten, gegarandeerd door partners en leveranciers met een gedeelde visie op duurzaamheid.