Over de Box

2. Geen honger

Een einde maken aan honger

Veel mensen in plattelandsgebieden hebben vaak moeite om in hun onderhoud te voorzien. Daar komt bij dat door de klimaatverandering natuurlijke bronnen steeds meer onder druk komen te staan.

Als we het verbouwen en delen van voedsel anders inrichten, kunnen land- en tuinbouw, bosbouw en visserij iedereen in voldoende mate voorzien van voedzaam voedsel en een fatsoenlijk inkomen.

Bijdragen Field in a box™

  • Water voor irrigatie van land- en tuinbouwgrond met het ecologisch waterbeheersysteem GreenSource™;
  • Bescherming tegen droogte, meer zekerheid van een oogst;
  • Verhoging van de oogstopbrengsten;
  • Groter aanbod voedingsmiddelen voor de lokale bevolking;
  • Meer inkomsten voor kleine boeren.