Over de Box

5. Geslachtsgelijkwaardigheid

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Veel meer meisjes dan tien jaar geleden volgen inmiddels onderwijs. Toch zijn meisjes en vrouwen overal op de wereld nog slachtoffer van discriminatie, onderdrukking en fysiek geweld.

Gelijkwaardigheid van de geslachten is niet alleen een grondrecht maar ook een essentiële voorwaarde voor een vreedzame en welvarende wereld. Het komt de samenleving ten goede als vrouwen gelijkelijk toegang hebben tot onderwijs, gezondheidszorg, gepast werk en politieke organisaties.

Bijdragen Field in a box™

  • Basisvoorziening voor onderwijs, voorlichting, en dergelijke;
  • Inspelen op lokale behoeftes aan informatievoorziening;
  • Stimulans voor de lokale bevolking om zelf initiatieven te ontplooien op sociaal-maatschappelijk vlak;
  • Platform voor sociale groei, bewustwording, gedragsbeïnvloeding;
  • Ontwikkeling sportprogramma’s, ook voor meisjes;
  • Veilige omgeving.