Over de Box

10. Verminderde ongelijkheid

Ongelijkheid in en tussen landen verminderen

De armoede in de wereld is de afgelopen decennia teruggedrongen. De inkomensongelijkheid tussen landen is afgenomen. Echter, de ongelijkheid binnen landen is gestegen. Economische groei alleen is niet genoeg om de armoede te bestrijden.

Economische groei levert alleen duurzame groei op als ook het milieu en de sociale omgeving daar baat bij hebben. De internationale gemeenschap legt dan ook steeds meer nadruk op een universele, integrale aanpak, gebaseerd op de drie pijlers People, Planet, Profit, kortweg Triple P. Alleen als op alle drie terreinen – maatschappij, milieu en economie – vooruitgang wordt geboekt, is ongelijkheid daadwerkelijk terug te dringen.

Bijdragen Field in a box™

  • Geïntegreerde systeemaanpak;
  • Economische, sociale en ecologische ontwikkeling;
  • Basis voor internationale partnerschappen en lokale samenwerking;
  • Helpt verbindingen leggen en faciliteert integratie;
  • Duurzame impuls voor ontwikkeling van welzijn en welvaart voor lokale gemeenschappen.