Over de Box

11. Duurzame gemeenschappen

Duurzame steden en gemeenschappen

Steden zijn een broedplaats voor ideeën, handel, cultuur, wetenschap, productiviteit, sociale ontwikkeling en nog veel meer. Steeds meer mensen trekken naar de stad, terwijl steeds meer steden groeien uit tot ontzagwekkende metropolen.

Hoe wordt de groei van steden in goede banen geleid zonder grond en hulpbronnen uit te putten? Hoe wordt het hoofd geboden aan bedreigingen als congestie, woningnood, gebrek aan middelen voor basisvoorzieningen en een achterblijvende infrastructuur? Dan moet in de eerste plaats efficiënter worden omgegaan met hulpbronnen, vervuiling en armoede worden tegengegaan.

Bijdragen Field in a box™

  • Breed scala oplossingen om leefomgevingen – van sloppenwijken tot geïsoleerde nederzettingen – veiliger, duurzamer en veerkrachtiger te maken;
  • Bouwsteen voor economische, sociale, educatieve en medische infrastructuur;
  • Platform voor persoonlijke ontwikkeling en groepsdynamiek, ter versterking van inwoners en lokale gemeenschapen (‘community empowerment’);
  • Voorzieningen voor sport- en talentontwikkeling;
  • Stimulans voor maatschappelijke betrokkenheid, open cultuur;
  • Optimalisatie van de leefomgeving.