Over de Box

8. Passend werk en economische groei

Duurzame economische groei en gepaste werkgelegenheid

Ongeveer de helft van de wereldbevolking moet nog leven van minder dan twee Amerikaanse dollars per dag. En in veel landen leven mensen die wel werk hebben toch nog aan de onderkant van de samenleving. Het economische en sociale beleid moet worden aangepast om een einde te maken aan armoede.

Een tekort aan gepaste werkgelegenheid, onvoldoende investeringen en onderconsumptie leiden tot afbrokkeling van het sociale fundament van democratische samenlevingen en democratische processen. Iedereen moet kunnen profiteren van de groeiende welvaart, wereldwijd. Het is zaak te zorgen voor werkgelegenheid en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor de hele beroepsbevolking, wereldwijd.

Bijdragen Field in a box™

  • Motor voor de lokale werkgelegenheid;
  • Impulsen voor small business en economische bedrijvigheid;
  • Stimulans voor kleinschalige land- en tuinbouw;
  • Duurzame bestrijding van armoede;
  • Duurzame economische groei.