Over de Box

17. Samenwerking voor de doelen

Samenwerken op alle niveau’s

Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist samenwerking tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit alles op mondiaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau en op basis van een gemeenschappelijke visie.

Investeringen in duurzame energie, infrastructuur, vervoer en informatie- en communicatietechnologie zijn nodig in met name ontwikkelingslanden. Uiteraard moet er ook op worden toegezien dat investeringen voor de volle honderd procent ten goede komen aan de gestelde, duurzame doelen.

Bijdragen Field in a box™

  • Geïntegreerde totaaloplossing;
  • Resultaat van partnerschappen en lokale co-creatie;
  • Brengt partijen (overheden, bedrijven, ngo’s en lokale bevolking) bij elkaar;
  • Faciliteert samenwerking tussen alle partijen;
  • Maakt dankzij multifunctionele karakter synergie mogelijk tussen afzonderlijke projecten;
  • Maakt integrale aanpak mogelijk, gericht op duurzame sociale, ecologische en economische ontwikkeling (Triple P principe).