Over de Box

12. Verantwoorde consumptie en productie

Naar duurzame consumptie- en productiepatronen

Duurzame consumptie en productie is gericht op ‘meer doen met minder’. Met andere woorden: de kwaliteit van het leven omhoog brengen en tegelijk verantwoord omgaan met hulpbronnen, meer rendement halen uit energie bijvoorbeeld. Het resultaat: lagere kosten voor de economie, grotere concurrentiekracht en minder armoede.

Tal van partijen zijn hierbij betrokken: bedrijfsleven, winkeliers, consumenten, beleidsmakers, wetenschappers, media en organisaties voor ontwikkelingssamenwerking. Samenwerking is nodig, ook in de bevoorradingsketen, van producent tot consument. Consumenten kunnen worden gestimuleerd door voorlichting, bewustwording en informatievoorziening door middel van normen, labels en duurzame openbare aanbestedingen.

Bijdragen Field in a box™

  • Duurzaam en betaalbaar gemeenschapscentrum door toepassing van innovatieve technologieën;
  • Gebruik van grondstoffen (zand, steenslag, puin, lateriet en dergelijke) uit de directe omgeving;
  • Hergebruik van grondstoffen, end-of-life kunststoffen en rubber;
  • Minimale CO2-voetafdruk;
  • Ecologisch waterbeheersysteem GreenSource™;
  • Zonne-energie als duurzame energiebron;
  • Energiezuinige LED-verlichting;
  • Optimale levenscyclus tegen gunstige kosten gegarandeerd door partners en leveranciers met een gedeelde visie op duurzaamheid;
  • Platform voor voorlichting en maatschappelijke bewustwording.