Over de Box

3. Goede gezondheid en welzijn

Gezond leven en welzijn

De kinder- en moedersterfte in achterstandsgebieden is al behoorlijk teruggedrongen. De levensverwachting is inmiddels gestegen. Steeds meer mensen hebben toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen.

Toch doen zich nog altijd hardnekkige gezondheidsproblemen voor, door gebrekkige sanitaire omstandigheden, gebrek aan kennis over besmettingsrisico’s, onhygiënische gewoonten en dergelijke. Nog lang niet iedereen heeft kans op een gezond leven.

Bijdragen Field in a box™

  • Hoogwaardige faciliteit voor sporten en bewegen;
  • Schoon drinkwater en water voor sanitatie dankzij het waterbeheersysteem GreenSource™;
  • Platform voor voorlichting over belang van gezonde voeding en gezonde leefstijl;
  • Platform voor kennisoverdracht, informatievoorziening en interactieve programma’s;
  • Brengt medische zorg dichterbij.