Over de Box

4. Kwalitatief onderwijs

Kwalitatief onderwijs

Onderwijs is de basis voor duurzame verbetering van de levensstandaard. Basisonderwijs is al veel toegankelijker geworden. Het aantal inschrijvingen bij scholen stijgt, vooral onder vrouwen en meisjes. De geletterdheid is enorm toegenomen.

Maar kansen op vervolgonderwijs op andere niveaus zijn voor veel mensen niet weggelegd. Ook stuiten ngo’s en internationale organisaties nogal eens op een tekort aan adequate onderwijsvoorzieningen.

Bijdragen Field in a box™

  • Adequate infrastructuur voor leeromgevingen;
  • Veilige leeromgeving;
  • Elektriciteit en verlichting;
  • Mogelijkheden om in te spelen op specifieke behoeften aan onderwijs en kennisoverdracht.