Over de Box

15. Landleven

Duurzaam bosbeheer, bestrijding woestijnvorming, landaantasting stoppen en biodiversiteit herstellen

Bijna een derde van het aardoppervlak bestaat uit bos. Bossen bieden voedsel en beschutting én zijn essentieel voor de bestrijding van klimaatverandering, het behoud van biodiversiteit en de bescherming van woningen van inheemse volkeren.

Elk jaar gaat er echter veel bos verloren door onverantwoord beheer en overmatige houtkap. In droge gebieden ontstaat woestijnvorming doordat het weinige dat er groeit, wordt gekapt. Ontbossing en woestijnvorming als gevolg van menselijk handelen en klimaatveranderingen hebben invloed op het leven en het levensonderhoud van miljoenen mensen in hun strijd tegen armoede. Minder CO2 uitstoot is noodzakelijk en met bebossing moet zorgvuldiger en duurzamer worden omgegaan.

Bijdragen Field in a box™

  • Voorbeeldfunctie door minimale CO2-uitstoot, recyclebare en herbruikbare componenten, gebruik end-of-life materialen;
  • Slim, lokaal watermanagement met GreenSource™;
  • Podium voor kennisoverdracht en bewustwording belang van natuurbescherming.